Відділ освіти м. Гадяч


Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 6511
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Форма входу
Корисні лінки

Архів новин 2015
Архів новин 2014
Архів новин 2013
Архів новин Січень – Травень 2011

Положення

     Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, Державна реєстрація змін до установчих дій юридичної особи".

Розпорядження №693 від 21.10.2016 "Про внесення змін до Положення про відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації".                                                                                                                                    

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                                                  ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

                         ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.Загальні положення

1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – відділ) утворюється головою Гадяцької районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання, покладених на нього завдань.

1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього положення.

1.3. Положення про відділ затверджується головою місцевої держадміністрації.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також цим положенням.

1.5. Відділ підпорядкований голові Гадяцької районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

1.6. Вид (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та статус відділу як юридичної особи публічного права визначаються головою районної держадміністрації;

1.7. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти,  здійснює контроль за їх реалізацією.

1.8. Посадові інструкції працівників відділу – державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

1.9. Відділ є правонаступником відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у фінансових та юридичних зобов’язанннях.

                                                    2.Основні завдання відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

участь у забезпеченні реалізації на території Гадяцького району державної політики у сфері освіти;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти,  виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

забезпечення моніторингу у сфері освіти в районі;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Гадяцького району.

аналіз стану освіти, розроблення регіональних програм її розвитку,  організація і контроль виконання цих програм;

участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формування  замовлення на їх підготовку;

сприяння розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

організація роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

 проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

 

забезпечення  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

 

впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України  нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;

 

формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

 

організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

 

залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

 

проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;

 

співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

 

організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

 

розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

 

контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів;

 

вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов, працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

 

розгляд питання та внесення Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

 

забезпечення  розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

 

підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти в районі,  що належать  до  його компетенції;

 

      підготовка пропозиції до проектів  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти, відпочинку  та дозвілля дітей, забезпечення їх виконання;

розроблення і подання на розгляд держадміністрації пропозицій до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти;

 

підготовка пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в  установленому  порядку  на  розгляд  держадміністрації та Міністерства освіти і науки України;

 

координація в межах своїх повноважень здійснення заходів,

спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей, виконує  відповідні  програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

 

здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому  середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

 

здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл;

 

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

 

забезпечення в межах своїх повноважень  здійснення  заходів

 

щодо   активізації   міжнародного  співробітництва  з  питань,  що

 

належать до його компетенції;

забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної

 

політики  стосовно  державної таємниці,  здійснення контролю за її

 

збереженням;

надання адміністративних послуг;

 

внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

 

розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

 

участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

 

підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації;

 

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

 

забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

 забезпечення захисту персональних даних;

 

здійснення інших передбачених законом повноважень.

 

 

 

                                                           3.Права відділу

 

 

 

3.1. Відділ має право:

 

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

 

             вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

 

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

 

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу району;

 

створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику;

 

представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

                                             4.Взаємодія з іншими органами влади

 

 

 

4.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 

 

                                        5.Організаційно – розпорядча діяльність

 

 

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

5.2. Начальник повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

 

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації.

 

5.4. Начальник відділу:

 

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

 

подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

 

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

 

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

 

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

 

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

 

спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти;

 

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 

забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер в управлінні юстиції;

 

подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

 

здійснює добір кадрів;

 

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

 

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження  інформації з обмеженим доступом;

 

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів.

 

5.6. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

 

5.7. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 

5.8. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

 

5.9. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти при відділі утворюються структурні підрозділи (господарська група, централізована бухгалтерія).

 

5.10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

 

5.11. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 

          5.12. Склад та чисельність структурних підрозділів відділу, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання  покладених на цей підрозділ завдань, визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 5.13. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228;

 

         5.14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

           5.15. Відділ має право  використовувати доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання Відділу,реалізації основних завдань  та напрямків діяльності,покладених на Відділ цим Положенням.

 

         5.16. Відділ не наділений правом розподілу отриманих доходів(прибутків)або їх частини між засновником та працівниками(крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного соціального внеску).

 

         5.17. У разі припинення діяльності(ліквідації,злиття,поділу,приєднання або перетворення) Відділу, його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

Керівника апарату

 

райдержадміністрації                                                                      Л.М. Панченко     

        

Пошук
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Гадяч
free counters Національна дитяча "Гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія |

Відділ освіти  
 Гадяч © 2018 Зробити безкоштовний сайт з uCoz