Відділ освіти м. Гадяч


Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 6555
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Корисні лінки

Архів новин 2015
Архів новин 2014
Архів новин 2013
Архів новин Січень – Травень 2011

Охорона праці, безпека життєдіяльності

 

 

 

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах

І. Законодавство у України про охорону праці

Конституція України:

Стаття 27. «Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Закон України «Про освіту»:

Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування.

Закон України «Про повну загальну середню освіту»:

Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

Закон України «Про охорону праці»

Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.


Закон України "Про Цивільну оборону України"

Частина перша преамбули

"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж,стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".

Кодекс законів про працю України

Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93).

Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:

 • Закон України «Про пожежну безпеку»
 • Закон України «Про дорожній рух»
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.42. Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).- (відмінені у 2017 році)
 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. №348/70).
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН України від 01.08.2001р. №563).
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №773 від 05.07.2004р.)

ІІ. Організація роботи з охорони праці

Правила ВТР.

- Розглядаються на загальних зборах трудового колективу і затверджуються наказом по школі.

- Розробляються відповідно до типових правил.

- Розміщуються на видному місці.

Режим роботи навчального закладу.

- Розглядається на раді навчального закладу.

- Затверджується наказом по школі.

- у разі внесення змін необхідне погодження ради НВЗ. Зміни затверджуються наказом.

- Розміщується на видному місці.

Структура навчального року

- Затверджується наказом по школі за погодженням із радою НВЗ.

- Зміни вносяться наказом зі погодженням ради НВЗ.

Положення про службу охорони праці і техніки безпеки

- Розробляється на основі типового положення про службу охорони праці і техніки безпеки

- Служба повинна працювати відповідно до положення.

Колективний договір

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

- ст.13 КЗпП України Зміст колективного договору.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці;

- ст.15 КЗпП України Реєстрація колективного договору.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

- п.3.2. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

«На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.»

Наказ по навчальному закладу про організацію роботи і ведення охорони праці у НВЗ.

- Видається як правило на початку навчального року.

- Ознайомлюється під розписку працівників.

Посадові інструкції працівників НВЗ:

- Розробляються і затверджуються відповідним наказом.

- Видача реєструється у відповідному журналі. Про отримання ставиться підпис.

Інструкції працівників з охорони праці:

- Розробляються відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджуються відповідним наказом і реєструються у відповідному журналі.

- Видача реєструється у відповідному журналі. Про отримання ставиться підпис.

- Орієнтовні інструкції у частині 2.

Інструкції з охорони праці при виконанні певного виду робіт (діяльності).

- Затверджуються відповідним наказом і реєструються у відповідному журналі.

- Ознайомлюється із їх змістом учнів чи працівників безпосередньо перед виконанням.

- Окремі розміщуються безпосередньо на робочому місці (навчальні кабінети, навчальні майстерні їдальня, спортивний зал ті ін.)

Акти-дозволи на готовності кабінетів до роботи у навчальному році.

- У наказ про підготовку матеріально-технічної бази НВЗ до роботи у новому навчальному році бажано включити пункт про створення даної комісії, або окремим наказом.

- До середини серпня комісія проводить обстеження і складає акти-дозволи (два екземпляри), що затверджуються директором школи.

- Один екземпляр знаходиться у директора НВЗ, другий - у завкабінетом.

Інструктажі з охорони праці:

 • вступний інструктаж
 • первинний інструктаж
 • повторний інструктаж
 • позаплановий інструктаж
 • цільовий інструктажу
 • інструктаж на робочому місці

-Інструктажі реєструються у відповідних журналах.

-Усі журнали прошиваються, нумеруються сторінки, завіряються підписом директора і печаткою.

-Необхідно затвердити перелік питань інструктажів (на кожен вид інструктажу окремо і бажано тримати їх у журналах інструктажів.

-Підпис працівників і учнів, яким виповнилось 14 років.

-Коли учням не виповнилось 14 років – підписується особа, яка проводила інструктаж та особа, яка була з учнями під час інструктажу.

Акти про нещасний випадок Н-Н:

- Розслідування проводиться відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

- Акти мають відповідну форму.

 • складаються у 5-ти екземплярах у 3-денний термін після видачі наказу і протягом 3-х діб подається один екземпляр у відділ освіти.
 • письмові пояснення свідків додаються до 1-го екземпляру акта, який зберігається в НВЗ.
 • нещасні випадки реєструються у відповідному журналі.

- Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим подається у відділ освіти за встановленою формою після повернення потерпілого на навчання.

План евакуації на випадок пожежі (чи інших надзвичайних ситуацій).

- Графічна частина доповнюється текстовою.

- Затверджується директором школи (погоджується з пожежною охороною)

- Проводиться навчання по його виконанні.

- Розмішується на кожному поверсі у видному місці.

План зміцнення навчально-матеріальної бази з охорони праці та техніки безпеки

- можна розмістити у річному плані роботи як розділом чи додатком.

Перспективний план роботи з охорони праці на 200__-200__ роки

- можна розмістити у перспективному плані роботи НВЗ як розділом чи додатком.

Записи у класному журналі бесід з безпеки життєдіяльності

- проводяться класним керівником після кожної бесіди.

Кутки з :

 • Правил дорожнього руху
 • Пожежної безпеки
 • Електробезпеки
 • Поводження на воді, льоду
 • Поводження з вибухонебезпечними предметами
 • Цивільної оборони

- Повинні мати естетичний вигляд.

- Розміщуються на видних для учнів місцях з дотриманням правил ТБ.

- Можна створити куток з безпеки життєдіяльності, який включав би усі кутки.

Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

Додаток 
Графік адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці

- Розробляються і затверджуються наказом по НВЗ і погоджуються із профспілковим комітетом НВЗ.

- В обов’язковому порядку ведеться журнал адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

Накази по НВЗ, у які включаються питання з охорони праці (орієнтовно)

 • Про організацію і ведення роботи з охорони праці.
 • Про затвердження посадових інструкцій працівників.
 • Про затвердження інструкцій з охорони праці;
 • Про затвердження посадових інструкцій працівників з охорони праці;
 • Про затвердження положення про адміністративно-громадський контроль за станом ОП та графіка адміністративно-громадського контролю;
 • Про підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року.
 • Про створення комісії для перевірки готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.
 • Про початок опалювального сезону.
 • Про безпеку життєдіяльності на час проведення загальношкільних масових заходів.
 • Про відрядження учасників на районні масові заходи.
 • Про проведення екскурсій, поїздок.
 • Про перевірку готовності опалювальних систем до опалювального сезону.
 • Про прийняття сезонних кочегарів.
 • Про дотримання правил ТБ і ПБ при виконанні газозварювальних робіт.
 • Про дотримання правил ТБ і ПБ при виконанні ремонтних робіт
 • Про призначення відповідального за експлуатацію електрогосподарства.
 • Про призначення відповідального за пожежну безпеку.
 • Про навчання і перевірку знань з питань ОП.
 • Про стан дотримання вимог з охорони праці та правил ТБ у НВЗ.
 • Про розслідування нещасного випадку (При необхідності).

Попереджувальні, застерігаючі, інформуючі написи.

 • Небезпечно напруга!
 • 220 вольт
 • Електрощитова
 • Небезпечно для життя
 • Запасний вихід
 • Пожежний кран
 • Гідрант
 • Пожежне водоймище

Використано матеріали сайту: http://www.pon.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=129:2011-04-11-12-26-51&catid=58:2011-04-07-09-04-07&Itemid=63

Види інструктажів з питань охорони праці та вимоги до їх проведення у навчальному закладі

Інструктажі з питань охорони праці є складовою частиною навчання з питань охорони праці. Працівники навчальних закладів — під час прийняття на роботу та періодично — зобов’язані проходити такі інструктажі. З огляду на характер і час проведення розрізняють конкретні види інструктажів з питань охорони праці

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Нормативні документи Міністерств, Комітетів та інших важливих відомств з охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог тощо

 Міністерство освіти і науки України
1. Наказ Міністерства освіти України та Міністерства внутрішніх справ України (Головне управління державної пожежної охорони) №348/70 від 30.09.1998 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 800/3240
(прим.: із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти №64/12 (z0177-99) від 12.03.1999, Наказом МОН №80/16 (z0232-01) від 21.02.2001)

2. Наказ МОН України №563 від 01.08.2001 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160
(прим.: із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782)

3.  Наказ МОН України №304 від 18.04.2006 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України"
4. Наказ МОН України №730 від 13.08.2007 "Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 за № 990/14257
5.  Лист МОНмолодьспорту України №1/9-72 від 01.02.2012 "Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»"
6.  Лист МОН України №1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

 Міністерство праці та соціальної політики України / Державний комітет України з нагляду за охороною праці
1. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України (Комітет по нагляду за охороною праці) №4 від 09.01.1998 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за N 93/2533
2.  Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці №15 від 26.01.2005 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою". Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511
(прим.: із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007)

Міністерство надзвичайних ситуацій України
1.  Наказ МНС України №992 від 16.07.2012 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів"
(прим.: із прикріпленими додатками)

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (відмінені у 2017 році)
(прим.: погоджено: Лист МОН України N 1/12-1459 від 05.06.2001)
 
Інструктивно-методичні матеріали для організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час підготовки загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
 Примірна інструкція з безпеки для кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу системи загальної середньої освіти
(прим.: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 639 від 26.12. 2000 р.)

 Примірні інструкції для проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності на заняттях трудового навчання (технічні та обслуговуючі види праці) та гуртковій роботі

 

Регіональні нормативні документи:

Про виживання в умовах надзвичайних ситуацій.

Оповіщення населення.

Про стан дитячого дорожнього травматизму  за 12 місяців  року.

  Спільна постанова Колегії відділу освіти та Президії РК профспілки:

"Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду -конкурсу стану умов і охорони праці в установах і закладах освіти Гадяцького району".

 

Перелік ДОКУМЕНТІВ
з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
ведення яких є обов'язковим у закладах освіти
1. План роботи загальноосвітньої школи (розділи, в яких звучить питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності).
 
 2. Тематика та періодичність обговорення питань охорони праці на педагогічних радах.
 
3.Наявність паспорта санітарно-технічного стану загальноосвітньої школи.
 
4.Акти:
- готовності школи до нового навчального року;
- наявність акту-дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;
 - про виконання розділу Охорона праці" колективного договору;
- за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю.
 
5.Накази по школі:
- про створення служби охорони праці;
 - про затвердження посадових обов'язків працюючих з питань охорони праці та інструкцій з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками школи та учнями в кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі і майданчику, заняттях ОЗВ ;
 - про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці (склад комісії повинен мати посвідчення з охорони праці);
- про проведення навчання і перевірку знань педагогічних і технічних працівників з питань охорони праці.
 
 6.Матеріали навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи по результатах перевірки знань ).
 
 7.Інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу.
 
8.Інструкції з охорони праці для проведення інструктажів з учнями в кабінетах, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях з ОЗВ.
 
 9.Функціональні обов'язки з питань охорони праці :
- відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;
- завідуючих майстернями, кабінетами;
 - вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;
- керівників гуртків, класних керівників.
 10.Колективний договір по охороні праці і акти про його виконання.
 11.Наявність інструкцій або приблизного переліку питань для проведення інструктажів (вступного і первинного). 12.Журнали:
 а/ реєстрації інструктажів з ОП і БЖД:
- вступного;
- первинного, повторного, позапланового та цільового;
 - інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, при проведенні екскурсій та позашкільних, позакласних заходів;
- реєстрації потерпілих від нещасних випадків;
 
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Гадяч
free counters Національна дитяча "Гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія


Відділ освіти  
 Гадяч © 2020 Зробити безкоштовний сайт з uCoz