Відділ освіти м. Гадяч


Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 6536
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Uran
Форма входу
Корисні лінки

Архів новин 2015
Архів новин 2014
Архів новин 2013
Архів новин Січень – Травень 2011

Виплати

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкіль­них, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх під­порядкування» від 23 березня 2011 р. № 373 з 1 вересня 2011 року запроваджується виплата 20-відсоткової надбав­ки за престижність праці всім педагогічним працівникам на­вчальних закладів та установ

ВИПЛАТА НАДБАВКИ ЗА ПРЕСТИЖНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ

     Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» від 20 травня 2011 р. № 470 оголошено зазначену по­станову та зобов'язано органи освіти і науки, керівників установ та організацій, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, прийняти оголошену постанову до керівництва.

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних за­кладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власнос­ті, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» від 5 жовтня 2009 р. № 1130 упродовж 201 Ороку та до вересня 2011 року в загальноосвітніх навчальних закладах така надбавка виплачувалась лише директорам, заступникам директорів з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, а також учителям та майстрам виробничого навчання.

31 вересня поточного року в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань надбавка в розмірі 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати) за престижність праці виплачуватиметься як зазначеним вище педагогічним працівникам, так і вихователям, старшим вихователям, педагогам-організаторам, практичним психологам, соціальним педагогам, керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, культорганізаторам, старшим вожатим, вожатим, концертмейстерам, ху­дожнім керівникам, акомпаніаторам, інструкторам з фізкультури, інструк­торам з праці, інструкторам слухового кабінету, інструкторам з туризму, екскурсоводам, перекладачам-дактилологам, помічникам директора з режиму, старшим черговим з режиму, черговим з режиму.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» від 25 трав­ня 2011 р. № 1/9-385 надано роз'яснення щодо встановлення надбавки за престижність педагогічної праці в певних випадках.

З 1 вересня 2011 року в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань надбавка за престижність праці в розмірі 20% від посадкового окладу (ставки заробітної плати) виплачуватиметься всім педагогічним працівникам.

Зокрема, зазначається, що над­бавка встановлюється у розмірі 20 % від посадового окладу/ставки заробітної плати, у тому числі погодинної,               з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Маються на увазі         підвищення посадових окладів та  ставок заробітної плати за педагогічні звання, за знання та використання в роботі іноземної мови, за роботу в певних типах навчальних закладів, за збільшення кількості учнів у навчальному закладі тощо. Розміри підвищень визначено наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 11 червня 2007 р. № 471 (примітка 1 до пункту 9, примітки 1 та 8 до пункту 10, примітка 3 до пункту 14, пункти 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати пра­цівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 15 квітня 1993 року № 102; далі— Інструкція № 102).

 

Практичний психолог, який працює у школі-інтернаті, має першу кваліфікаційну категорію. Посадовий оклад йому встановлено на рів­ні 11-го тарифного розряду. З урахуванням підвищення на 10 % за роботу в школі-інтернаті станом на 1 вересня цей оклад становить:

1263 грн х 10 % = 126,3 грн,

1263 грн + 126,3 грн = 1389,3 грн.

Отже, розмір надбавки за престижність педагогічної праці об­числюється так:

1389,3 грн х 20 % = 277,86 грн.

 

     Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої на ставку, абсолютний розмір надбавки відповідно зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

     Директорам, заступникам директорів, які мають також педагогічне навантаження (ведуть викладацьку або гурткову роботу), надбавка вста­новлюється як за основною посадою, так і за педагогічне навантаження.

Приклад

     Директор школи, в якій навчається 1710учнів, веде уроки з матема­тики в обсязі 9 годин на тиждень. Згідно з наказом управління освіти за посадою директора йому встановлено оклад на рівні 16-го тарифного розряду, що становить 1788 грн.        

     Відповідно до примітки 1 до пункту 9 Інструкції № 102 посадовий оклад директора підвищується на 5 % за кожні 700 учнів понад 1000 осіб. Тому з урахуванням підвищення за контингент учнів розмір посадового окладу директора становитиме:

1788 грн х 5 % = 89,4 грн, 1788 грн + 89,4 грн = 1877,4 грн.

Визначимо розмір надбавки за цією посадою:

1877,4 грн х 20 % = 375,48 грн.

     За результатами атестації за посадою вчителя директо­ру присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та звання «учитель-методист». Ставка заробітної плати за посадою вчителя встановлю­ється на рівні 12-го тарифного розряду. З урахуванням підвищення на 15 % ця ставка становитиме:

1359 грн х 15 % = 203,85 грн, 1359 грн + 203,85 грн = 1562,85 грн.

     За педагогічне навантаження в обсязі 9 годин на тиждень об­числюємо розмір надбавки:

1562,85 грн х 9 год. : 18 год. = 781,43 грн; 781,43 х 20 % = 156,29 грн.

     Так само визначається розмір надбавки за престижність праці прак­тичним психологам, соціальним педагогам, педагогам-організаторам та іншим педагогічним працівникам школи, які мають педагогічне на­вантаження. Надбавка їм встановлюється як за основною педагогіч­ною посадою, так і за педагогічне навантаження, яке вони виконують, незалежно від виду оплати, а саме: за тарифікацією чи з погодинного розрахунку.

     Педагог-організатор школи другої кваліфікаційної категорії пра­цює на 0,5 ставки. Він також має педагогічне навантаження обсягом 16 годин на тиждень.

За результатами атестації за посадою вчителя йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» з установленням ставки за­робітної плати на рівні 9-го тарифного розряду в розмірі 1109 грн. У такому випадку надбавка виплачується за посадою педагога-організатора та за викладацьку роботу пропорційно обсягу вико­нуваної роботи, зокрема за педагогічне навантаження. Розмір над­бавки за посадою педагога-організатора становитиме:

1167 грн х 0,5 х 20 % = 116,7 грн.

Визначимо розмір надбавки за викладацьку роботу:

1109 грн х 1 б год.: 18 год. = 985,78 грн; 985,78 грн х 20 % = 197,16 грн.

    Бухгалтерам, бібліотекарям, медичним та іншим працівникам на­вчального закладу, які згідно з чинним законодавством здійснюють ви­кладацьку роботу, надбавка за престижність праці виплачується лише за викладацьку роботу.

Приклад

     Медична сестра школи має педагогічне навантаження з дисци­пліни «Основи здоров'я» обсягом 8 годин на тиждень, які оплачу­ються за тарифікацією. За наслідками атестації за посадою вчителя працівниця визнана такою, що відповідає цій посаді, з установлен­ням ставки заробітної плати на рівні 8-го тарифного розряду, що становить 1051 грн. Заробітна плата за викладацьку роботу обчис­люється так:

1051 грн х 8 год. : 18 год. = 467,11 грн.

Розмір надбавки за цю роботу становитиме:

467,11 грн х 20% = 93,42 грн.

     Надбавка за престижність праці встановлюватиметься педагогіч­ним працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Методист методичного кабінету вищої кваліфікаційної категорії виконує педагогічну роботу в школі обсягом 240 годин на рік з пого­динною оплатою. У вересні він провів уроки української мови у школі обсягом 24 години.

Посадовий оклад за посадою методиста встановлено на рівні 12-го тарифного розряду — 1359 грн. З урахуванням підвищення на 10 % за роботу в міському методичному кабінеті (примітка 2 до п. 13 Інструкції № 102) оклад становить 1494,9 грн. Визначаємо розмір надбавки за престижність праці (20 %) за цією посадою:

1494,9 грн х 20 % = 298,98 грн.

За посадою вчителя школи методист також має вищу квалі­фікаційну категорію та педагогічне звання «учитель-методист». Ставка заробітної плати за посадою вчителя встановлюється на рівні 12-го тарифного розряду та становить 1359 грн. З урахуван­ням підвищення за педагогічне звання на 15 % (підпункт «г» п. 24 Інструкції № 102) розмір ставки заробітної плати становить 1562,85 грн. Розмір ставки за годину визначається шляхом ділення місячної став­ки (1562,85 грн) на середньомісячну норму годин у 2011 році, яка при 18-годинному робочому тижні становить 75 год. (900 год. : 12 міс), тобто 20,84 грн. Розмір надбавки за престижність праці (20 %) за одну годину української мови становить:

20,84 грн х 20 % = 4,17 грн.

Визначаємо розмір надбавки за 24 години:

4,17 грн х 24 год. = 100,08 грн.

 

Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Гадяч
free counters Національна дитяча "Гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія


Відділ освіти  
 Гадяч © 2019 Зробити безкоштовний сайт з uCoz